ณรงค์ชัย ไม้แดง
 

ณรงค์ชัย ไม้แดง's Profile

Personal Information

  • FullName ณรงค์ชัย ไม้แดง
  • Sex ชาย
  • BirthDay 5 กันยายน

Education

  • Bachelor Degree มหาวิทยาลัยศรีปทุม Information Technology - from 2018 to ปัจจุบัน

Certificate

  • 2018 MOS: Microsoft Office Excel 2013
  • 2017 IC3 GS5 - Key Applications

Address

  • Address 20 อาคารภักดีแมนชั่น ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง ก.ท.ม. 10400
  • Province กรุงเทพมหานคร
  • Country ไทย

Website

Interest

 
Login with Facebook