ศุภกร ตั้งอยู่สูง
 

ศุภกร ตั้งอยู่สูง's Profile

Personal Information

  • FullName ศุภกร ตั้งอยู่สูง
  • Sex ชาย
  • BirthDay 17 มีนาคม

Education

  • Bachelor Degree มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - from 2012 to ปัจจุบัน

Work Experience

  • 2013 - ปัจจุบัน Fashion Computer tenical - มกราคม 2013 to ปัจจุบัน

Address

  • Address
  • Province
  • Country

Website

Interest

 
Login with Facebook