สมพร ใหม่เอี่ยม
 

สมพร ใหม่เอี่ยม's Profile

Personal Information

 • FullName สมพร ใหม่เอี่ยม
 • Sex ชาย
 • BirthDay 16 มีนาคม

Education

 • Bachelor Degree มหาวิทยาลัยรามคำแหง การบัญชี - from 1986 to 1990

Work Experience

 • 1997 - ปัจจุบัน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี - กรกฎาคม 1997 to ปัจจุบัน

Certificate

 • 1990 ปริญญาบริหารธุรกิจ

Address

 • Address
 • Province
 • Country

Website

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Website

Interest

 
Login with Facebook